logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

มาตรการและข้อปฏิบัติในสถานการณ์โควิด

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสวิด 19 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนคนไทยหลายคนต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตกงาน ปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้หลายคนขาดรายได้ รายได้ไม่พอสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน คลายล็อกดาวน์ อย่างที่คนไทยหลายคนทราบประเทศไทยนั้นเป็นประเทศค่าครองชีพค่อนข้างสูงจึงทำให้หลายคนประสบกับปัญหาบริหารค่าใช้จ่ายให้พอใช้ในแต่ละเดือน ยิ่งเจอกับปัญหาวิกฤตของโรคระบาดทำให้หลายคนรายได้ลดน้อยลง เงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ รัฐบาลไทยจึงได้มีการปรับมาตรการต่างๆเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีรายรับมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดโครงการเงินเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินพอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ปรับมาตรการคลายล็อกดาวน์เพื่อปรับเวลาเคอร์ฟิวให้ประชาชนได้ทำการค้าขายได้มากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่สีแดงเข้มก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง รัฐบาลจึงได้ประกาศคลายล้อกดาวน์หลายๆกิจการเพื่อรีบฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนคนไทยทุกคนยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างกัน ไม่ไปในสถานที่แออัดเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19

แนวทางในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 

 1. สวมหน้าอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน หลักเลี่ยงการสัมผัสบริเวณหน้ากากอนามัย
 2. หลีกเหลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น
 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ล้างมือบ่อยๆเมื่อจำเป็นต้องไปในพื้นที่สาธารณะ
 4. ไวรัสวิด 19 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะระจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
 5. หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะและหลีกเลี่ยงการเข้าใปในพื้นที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
 6. ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หาวิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น การออกกำลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง
 7. หมั่นสังเกตตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการ ไข้ ไอแห้ง หรืออาการเสี่ยงให้แยกตัวออกจากครอบครัวทันที เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อ

มาตรการคลายล็อกดาวน์

จากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันกับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลงรัฐบาลจึงได้มีการประกาศคลายล็อกดาวน์และปรับมาตรการต่างๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้มีการปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด ปรับเวลาเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน โดยได้มีการปรับรายละเอียดต่างๆ แต่ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ เช่น สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

 1. ปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด
 2. ปรับลดพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุมเหลือ 24 จังหวัด
 3. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวห้ามออกนแกเคหสถาน 23:00 – 03:00 น.
 4. ปรับเวลาเปิด/ปิดกิจการต่างตากำหนด ในเวลา 22:00 น.
 5. จัดการประชุมและจัดงานตามประเพณีนิยมได้ในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือ สล็อต  สถานที่จัดนิทรรศการ และโรงแรมได้
 6. สถานดูแลผู้สูงอายุให้เปิดดำเนินการแบบรับ – ได้
v15n12 p90 cashclever

ขอบคุณรูปภาพจาก google

มาตรการป้องกันสำหรับสถานที่ต่างๆ

1) มาตรการป้องกันโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท
 1. ในขณะนี้ประเทศไทยยังคงใช้มาตรการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสวิด 19 ทางรัฐบาลได้มีการปรับมาตรการคลายล็อกดาวน์โดยได้มีการรปรับให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอร การสอบ การฝึกอบรม
 2. หากต้องทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ต้องให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะโรคติดต่อจังหวัด
 3. พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถาการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา
2) มาตรการการป้องกันสถานรับเลี้ยงเด็ก
 1. มาตรการป้องกันสถานที่ให้การดูแลหรือสถานสงเคราะห์อื่นๆ สามารถทำการการเปิดดำเนินการได้โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุญาติในการใช้ใช้สถานที่จากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครฯ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 2. พิจารณาตามความเหมาะสมของสถาบันโรคที่นั้นๆ
 3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
3) มาตรการการป้องร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 1. คลายล็อกดาวน์ สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 22:00 น.
 2. ห้ามบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 3. จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่เว้น เว้นระยะห่างระหว่างกัน
 4. ร้านอาหารขนาดเล็กให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
 5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นๆได้ไม่เกิน 5 คน
 6. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้บริการและนักดนตรี
 7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากต้องไปในสถานที่แออัด
4) มาตรการการป้องกันสำหรับร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด
 1. ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 22:00 น. ตามเวลาคลายล็อกดาวน์
 2. จำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดการให้บริการในระหว่างเวลา 22:00 – 03:00 น.
 3. เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องเข้าใช้บริการภายในร้าน
 4. ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด
 5. แต่ละร้านสามารถกำนกเงื่อนไขสำหรับผู้มาใช้บริการที่แสดงหลักการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณะสุข
 6. สามารถเช้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อได้ร้อยละ 75 ของผู้มาใช้บริการ
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross