logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมาย มีธรรมชาติที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสต่างก็ติดใจในความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา วัฒนธรรมและภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เราเที่ยวด้วยกัน อาหารท้องถิ่นแสนอร่อย ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้และภูเขา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง เศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซาลงอย่างมาก รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มีการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้ประชานชนท่องเที่ยวในประเทศ และได้มีการจัดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการฟื้นฟูธุรกิจมากยิ่งขึ้น โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีระยะในการใช้งานระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยและได้รับสิทธิ์แล้วทางโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนจองที่พัก/โรงแรมในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 23 มกราคม 2565 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหากได้รับสิทธิในการร่วมโครงการท่านสามารถจองที่พักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ และยังเป็นโครงการช่วยเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป  ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ประชาชนที่ได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จท่านสามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน เราเที่ยวด้วยกัน เช็คสิทธิ์ ผู้ใช้สิทธิ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

1) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนมีดังนี้

 1. สำหรับบุคคลที่สามารถลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำหรับบุคคลที่สามารถลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

2) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ

 1. โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาติแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. กิจการร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการตามแนวทางการป้องกัน
 3. สถานที่ท่องเที่ยวตามรายชื่อที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 4. กิจการร้าน OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบตามกระทรวงมหาดไทย
 5. กิจการรถเช่า / เรือเช่า สล็อต ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยวและมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
 6. กิจการสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ที่มีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
วิธีลงทะเบียน 22เราเที่ยวด้วยกัน22 เพื่อรับเงินฟรีเที่ยวทั่วไทย

ขอบคุณรูปภาพจาก bestreview.asia

ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 1. รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้อง/ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง ต่อคืน
 2. จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 สิทธิ์หรือ 15 คืน
 3. เมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 1. รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้อง/คืน ให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมสำเร็จ
 2. ท่านจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยววันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น.ของวันที่เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมสำเร็จโดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น.ของวันที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
 3. คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ท่านสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยท่านต้องชำระ 60% รัฐบาลจะสนับสนุนค่าคูปอง 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 
 1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยสิทธิในการรับเงินสนับสนุน เราเที่ยวด้วยกัน pantip ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิ์ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องโรงแรม โครงการจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋ว
 2. ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบินและต้องมีการเดินทางในเที่ยวนั้นจริง
 3. ประชาชนต้องเช็คอินและเช็คเอาท์โรงแรมที่จองไว้กับโครงการ ห้ามยกเลิกแต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้
 4. ตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นประเภทไป-กลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่ทำการจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 5. วันที่เดินทางไปหรือกลับต้องไม่ห่างจากวันเช็คอินหรือเช็คเอาท์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน
 6. การเดินทางจะต้องเดินทางภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
ข้อปฏิบัติเมื่อต้องออกนอกเคหสถาน 

เมื่อต้องออกจากเคหสถานท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยต้องเว้นระยะห่างหว่างกัน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสบู่ทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย รักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ไม่ควรไปในที่แออัด ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นเพียงโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ

 

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross