logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ขั้นตอนจองวัคซีนทางเลือกและวิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

วัคซีน เป็นทางออกเดียวสำหรับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยได้รับมาแล้วกว่าหลายล้านโดส แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงจำเป็นต้องนำเข้าวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกผ่านหน่วยงานตามข้อกำหนด

ทำไมต้องจองวัคซีนทางเลือก

การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันกำลังเป็นไปในทิศทางที่ยากต่อการคาดเดา ซึ่งทางเดียวที่เปรียบเสมือนความหวังของประชาชน นั่นก็คือ การฉีดวัคซีน ซึ่งตัววัคซีนหลักที่ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในประเทศ วัคซีนทางเลือก ทำให้ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่สามารถจองวัคซีนทางเลือกขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย โดยสามารถดำเนินการผ่าน โรงพยาบาลเอกชนหรือองค์การเภสัช

ความแตกต่างระหว่างวัคซีนทางเลือก และวัคซีนของรัฐบาลที่รัฐบาลจัดหาให้

วัคซีนทางเลือก เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถขอรับวัคซีน โควิด-19 โดยการชำระค่าวัคซีนด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากวัคซีนที่รัฐจัดหาให้

จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

 1. ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://sinopharm.cra.ac.th หรือแอปพลิเคชัน CRA SINOP สามารถรองรับสมาร์ตโฟนทั้งระบบ IOS และAndroid
 • จองวัคซีนและบริจาค สำหรับการจอง 1 สิทธิ จะได้รับวัคซีนจำนวน 2 โดส ราคาโดสละ 777 บาท สุทธิราคารวมเป็น 1,554 บาท ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำการบริจาควัคซีนจำนวนครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามารถระบุความประสงค์ของตัวเองได้
 • เลือกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
 • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมาย
 • บริจาคเพิ่มเติมเพื่อสมทบทุนตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
 1. ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล
 2. กดชำระเงิน
 3. รับคิวอาร์โค๊ดแจ้งยอดชำระทั้งหมด
 4. ชำระเงินการจองวัคซีน สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคาร ตลอด 24ชั่วโมง ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 2 วัน
 5. ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

เป็นขั้นตอนที่จะสามารถทำได้ หลังจากการยืนยันสถานะการชำระเงินเสร็จสิ้น และจะได้รับ QR Code สำหรับใช้ยืนยัน เพื่อทำการ ติดต่อโรงพยาบาล และเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่นัดหมาย

 1. เข้ารับการฉีดวัคซีน ประชาชนที่ทำการจองวัคซีนทางเลือก โควิด-19 สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564 โดยการนำเอกสารยืนยัน ตั้งแต่ QR Code บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อยื่นให้แก่โรงพยาบาลที่ได้ทำการนัดหมาย พร้อมทั้งเตรียมค่าบริการฉีดวัคซีนที่จะต้องจ่ายให้กับทางโรงพยาบาล
จองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

สำหรับผู้ที่ต้องการจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านทางโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลที่เปิดรับผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันนั้น ๆ โดยจะมีการจอง และชำระเงินผ่านทางออนไลน์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจองอยู่ที่ราคา 1,700 บาทต่อโดส ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงพยาบาล

จองวัคซีนทางเลือกไฟเซอร์

สำหรับขั้นตอนในการจองวัคซีนทางเลือกไฟเซอร์ ยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่า มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร แต่คาดการณ์ว่า น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ใช้กระบวนการเดียวกันกับการจองโมเดอร์นา ซึ่งจะดำเนินการผ่านทางโรงพยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่ พร้อมทั้งดำเนินการชำระเงิน และจองผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งข้อมูลล่าสุดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์กว่า 1.5 ล้านโดส ให้แก่บุคคลากร 4 กลุ่มหลัก วัคซีนทางเลือก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ชาวต่างชาติเน้นผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และคนไทยที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และนักการทูต

ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

 • กลไกในการออกฤทธิ์ของวัคซีนโมนา เมื่อได้รับวัคซีน mRNA ไปหมดแล้ว ร่างกายจะทำการตอบสนองด้วยการสร้างไขมันอนุภาคนาโน และกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายบริเวณดังกล่าวกลืนกินไขมันอนุภาคนาโนที่มี mRNA เข้าไป จากนั้นเซลล์ในร่างกายจะทำการสร้างโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโปรตีนของเชื้อไวรัส เพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม และสร้างระบบคุ้มกันขึ้นเพื่อต่อต้าน และเมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสจริง ก็จะทำให้จดจำได้ว่า เป็นสิ่งที่จะต้องกำจัด
 • ประสิทธิภาพของวัคซีน จากงานวิจัยและข้อมูลในห้องปฏิบัติยืนยันผลการทดลองว่า วัคซีนทางเลือก วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้กว่า 94 เปอร์เซ็นต์
 • อายุที่เหมาะกับการฉีดวัคซีน วัคซีนประเภทโมเดอร์นา เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะต้องได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน 2 โดส และเว้นระยะห่างในการฉีดแต่ละโดสเป็นเวลา 1 เดือน
 • ผลข้างเคียง จากงานวิจัยอ้างอิงโดยกลุ่มประชากรจำนวน 15,000 คนจากฐานของสมาคมโรคติดเชื้อจากสหรัฐอเมริกาพบว่า อัตราส่วนในการฉีดวัคซีน และพบผลข้างเคียงอยู่ที่ประมาณ 03 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ผลข้างเคียงเล็กน้อย จะพบอาการปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ หนาวสั่น วิงเวียน คลื่นไส้ ภายใน 2-3 วันหลังการฉีด และอาการแพ้อย่างรุนแรง ซึ่งมีอัตราส่วนเกิดขึ้นเพียง 2.5 ในล้านคน โดยจะพบอาการปากบวม หน้าบวม หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ผื่นแพ้ขึ้นตามตัวและร่างกาย

วิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารครบห้าหมู่
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลต่อการหดและขยายตัวของหลอดเลือด
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดการใช้ยากลุ่มแอสไพริน ยาแก้ปวด ยาลดไข้ หรือกลุ่มยาที่มีผลในการหดตัวของเส้นเลือด หรือหากจำเป็นต้องใช้จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
 • หากมีโรคประจำตัว และมีการใช้ยาจะต้องมีหลักฐาน เพื่อยื่นให้แก่ผู้ที่ทำการฉีดวัคซีน
 • หากตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์ จะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลเพื่องดการฉีดวัคซีน

วัคซีนทางเลือก เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการช่องทางในการรับวัคซีน ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามความสะดวกของตนเอง โดยทางสามารถจองผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้มีการจัดสรรเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน

 

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX BTC btc วันนี้ BTC/USD COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine pg999slot Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC prada prada.com thailand Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กฎหมาย pdpa กฎหมาย pdpa คือ กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ กาดสวนแก้ว กาดสวนแก้ว ผี กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม เซ เว่น ขนม โบราณ ขนม ไทย ของในเซเว่น มีอะไรบ้าง คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ จันทบุรี จันทบุรี ที่พัก จันทบุรี ที่เที่ยว ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉีดวัคซีนโควิด ฉีดวัคซีนโควิด walk in ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดละลายทรัพย์ ตลาดละลายทรัพย์ สีลม ตลาดสี่มุมเมือง ตัวอย่างโครงการ u2t ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี พระนเรศวร พระนเรศวร ยุทธหัตถี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมัน Shell ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันธงชาติไทย วันธงชาติไทย 2565 วันธงชาติไทย กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์โลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธี รักษา โรค หู ดับ วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อต888 สล็อตpg สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า ห้องสมุด e-book ฟรี หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เช็คเลขพัสดุ เช็คเลขพัสดุลงทะเบียน เช็คเลขพัสดุไปรษณีย์ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูของในเซเว่น เมนูอาหารคีโต 7-11 เมืองทอง เมืองทอง งาน เมืองทองธานี เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นบาคาร่า เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บบาคาร่า เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บอ่านหนังสือฟรี แร่ทองคำ แอพ e book ฟรี โครงการ U2T โครงการ u2t คืออะไร โครงการ U2T สมัคร โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรค หู ดับ เฉียบพลัน โรค หูดับ โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross