logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

มาตรการและข้อปฏิบัติในสถานการณ์โควิด

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสวิด 19 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนคนไทยหลายคนต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตกงาน ปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้หลายคนขาดรายได้ รายได้ไม่พอสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน คลายล็อกดาวน์ อย่างที่คนไทยหลายคนทราบประเทศไทยนั้นเป็นประเทศค่าครองชีพค่อนข้างสูงจึงทำให้หลายคนประสบกับปัญหาบริหารค่าใช้จ่ายให้พอใช้ในแต่ละเดือน ยิ่งเจอกับปัญหาวิกฤตของโรคระบาดทำให้หลายคนรายได้ลดน้อยลง เงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ รัฐบาลไทยจึงได้มีการปรับมาตรการต่างๆเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีรายรับมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดโครงการเงินเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินพอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ปรับมาตรการคลายล็อกดาวน์เพื่อปรับเวลาเคอร์ฟิวให้ประชาชนได้ทำการค้าขายได้มากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่สีแดงเข้มก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง รัฐบาลจึงได้ประกาศคลายล้อกดาวน์หลายๆกิจการเพื่อรีบฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนคนไทยทุกคนยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างกัน ไม่ไปในสถานที่แออัดเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19

แนวทางในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 

 1. สวมหน้าอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน หลักเลี่ยงการสัมผัสบริเวณหน้ากากอนามัย
 2. หลีกเหลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น
 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ล้างมือบ่อยๆเมื่อจำเป็นต้องไปในพื้นที่สาธารณะ
 4. ไวรัสวิด 19 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะระจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
 5. หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะและหลีกเลี่ยงการเข้าใปในพื้นที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
 6. ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หาวิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น การออกกำลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง
 7. หมั่นสังเกตตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการ ไข้ ไอแห้ง หรืออาการเสี่ยงให้แยกตัวออกจากครอบครัวทันที เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อ

มาตรการคลายล็อกดาวน์

จากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันกับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลงรัฐบาลจึงได้มีการประกาศคลายล็อกดาวน์และปรับมาตรการต่างๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้มีการปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด ปรับเวลาเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน โดยได้มีการปรับรายละเอียดต่างๆ แต่ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ เช่น สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

 1. ปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด
 2. ปรับลดพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุมเหลือ 24 จังหวัด
 3. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวห้ามออกนแกเคหสถาน 23:00 – 03:00 น.
 4. ปรับเวลาเปิด/ปิดกิจการต่างตากำหนด ในเวลา 22:00 น.
 5. จัดการประชุมและจัดงานตามประเพณีนิยมได้ในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือ สล็อต  สถานที่จัดนิทรรศการ และโรงแรมได้
 6. สถานดูแลผู้สูงอายุให้เปิดดำเนินการแบบรับ – ได้
v15n12 p90 cashclever

ขอบคุณรูปภาพจาก google

มาตรการป้องกันสำหรับสถานที่ต่างๆ

1) มาตรการป้องกันโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท
 1. ในขณะนี้ประเทศไทยยังคงใช้มาตรการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสวิด 19 ทางรัฐบาลได้มีการปรับมาตรการคลายล็อกดาวน์โดยได้มีการรปรับให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอร การสอบ การฝึกอบรม
 2. หากต้องทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ต้องให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะโรคติดต่อจังหวัด
 3. พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถาการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา
2) มาตรการการป้องกันสถานรับเลี้ยงเด็ก
 1. มาตรการป้องกันสถานที่ให้การดูแลหรือสถานสงเคราะห์อื่นๆ สามารถทำการการเปิดดำเนินการได้โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุญาติในการใช้ใช้สถานที่จากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครฯ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 2. พิจารณาตามความเหมาะสมของสถาบันโรคที่นั้นๆ
 3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
3) มาตรการการป้องร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 1. คลายล็อกดาวน์ สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 22:00 น.
 2. ห้ามบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 3. จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่เว้น เว้นระยะห่างระหว่างกัน
 4. ร้านอาหารขนาดเล็กให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
 5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นๆได้ไม่เกิน 5 คน
 6. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้บริการและนักดนตรี
 7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากต้องไปในสถานที่แออัด
4) มาตรการการป้องกันสำหรับร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด
 1. ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 22:00 น. ตามเวลาคลายล็อกดาวน์
 2. จำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดการให้บริการในระหว่างเวลา 22:00 – 03:00 น.
 3. เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องเข้าใช้บริการภายในร้าน
 4. ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด
 5. แต่ละร้านสามารถกำนกเงื่อนไขสำหรับผู้มาใช้บริการที่แสดงหลักการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณะสุข
 6. สามารถเช้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อได้ร้อยละ 75 ของผู้มาใช้บริการ
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross