logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของ ราคาทองคำ

เรื่องของราคาทองคำที่ควรรู้

เมื่อพูดถึงทองคำ แน่นอนว่าหลายคนก็คงจะต้องเคยมีอยู่ในครอบครองกันบ้างอยู่แล้ว เนื่องจากแร่ทองคำนี้เป็นแร่ที่มีความสำคัญมาก ๆ จึงได้มีการซื้อขายทองคำ นำทองคำมาแปรสภาพให้กลายเป็นลักษณะต่าง ๆ ทั้งทองคำแท่ง สร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย มีทั้งแบบที่ใช้ทองคำเพียงอย่างเดียวในการทำขึ้นมาหรืออีกแบบก็คือการนำเอาทองคำไปผสมเข้ากันกับแร่ตัวอื่น เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ๆ เมื่อมีการนำทองคำมาใช้มากขึ้น ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อหลาย ๆ เรื่องด้วย โดยเฉพาะเรื่องของราคาทองคำที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องคอยจับตาดูเสมอ

ราคาทองคำ เป็นสิ่งที่ได้มีการกำหนดขึ้นมา โดยการกำหนดราคาทองในไทยนี้ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ที่คณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมจะเป็นผู้คอยดูแลในช่วงเวลาที่ต้องมีการซื้อขาย ซึ่งราคาซื้อขายทองคำนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม ในการกำหนดราคาทองจะมีการอ้างอิงมาจากราคา Gold Spot บวกหรือลบค่า premium จากผู้ค้าทองในต่างประเทศ แล้วจึงนำมาคำนวณกับค่าเงินบาท ต่อมาก็จะนำมาทำการแปลงน้ำหนักจากหน่วย ounze ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของไทยคือ บาท ซึ่งการกำหนดราคาทองทางสมาคมจะพิจารณาจากองค์ประกอบของ Demand และ Supply ของทองคำภายในประเทศเป็นส่วนที่สำคัญด้วยนั่นเอง

ตัวแปรที่ส่งผลต่อ ราคาทองคำ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ราคาทองคำ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ หลายตัวตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อเรื่องของราคาทองนั้นก็มีอยู่ 4 อย่างด้วยกัน คือ

gold ทองแท่ง รูปพรรณ 01

ขอบคุณรูปภาพจาก gold

  1. ราคาทองคำในต่างประเทศ

ราคาทองในต่างประเทศนี้เป็นราคาที่อ้างอิงกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่ได้มีการบวก หรือลบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งมอบทองคำ โดยเป็นการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบ หากว่าทำการพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าราคา Gold spot ของทั้งฝั่ง Bid และ Ask จะเป็นราคาการรับซื้อ และราคาขายออก ซึ่งในการซื้อทองคำจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องใช้ราคา Ask มาใช้ในการคำนวณ แล้วเมื่อเราทำการขายทองกลับไปยังผู้ค้าทองต่างประเทศ จะต้องใช้ราคา Bid เข้ามาใช้ในการคำนวณ ทำให้ทางสมาคมของไทยก็ต้องมีการกำหนดราคาทองโดยคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วยนั่นเอง เนื่องจากอาจจะสามารถบอกได้ว่าภาวะตลาดทองคำในประเทศเป็นอย่างไร เช่น มีความต้องการซื้อขายทองคำมากก็จะต้องมีการนำเข้าทองเพิ่มขึ้น หรือหากว่ามีความต้องการขายมากจำนวนทองที่ต้องส่งออกก็จะมากขึ้น

  1. อัตราค่าPremium

อัตราค่า Premium หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการนำเข้า หรือส่งออกทองคำ โดยเมื่อมีความต้องการซื้อทองมากขึ้นจากผู้ลงทุน แล้วปริมาณทองคำภายในประเทศมีไม่พอ ทำให้ร้านค้าทองจำเป็นที่จะต้องอาศัยการนำเข้าทองคำมาจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือการซื้อจากผู้นำเข้า แล้วผู้นำเข้าก็จะไปซื้อทองต่ออีกทอดหนึ่งจากผู้ค้าในต่างประเทศ โดยจะมีการคิดค่า Premium ในการซื้อทองนำเข้านี้

ค่า Premium คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเข้า หรือส่งออกทองคำ ซื้อขายทองคำ รวมถึงค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยง ดอกเบี้ยธนาคาร และค่าประกันภัย โดยได้ถูกกำหนดมาจากผู้ค้าทองในต่างประเทศ ที่เรียกง่าย ๆ ว่าต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเข้ามาขายให้กับคนไทยนั่นเอง ซึ่งจะมีการคำนวณด้วยการนำเอาราคา Spot บวกค่า Premium เข้าด้วยกัน แต่ในทางกลับกันหากว่ามีคนมาขายทองคำแท่งคืนให้กับร้านทองในจำนวนที่เยอะ  ร้านทองก็จะต้องทำการขายทองนั้นกลับยังบริษัทผู้นำเข้าทันที และผู้นำเข้าก็จะนำไปขายคืนกลับให้กับผู้ขายฝั่งต่างประเทศนั่นเอง เช็ค ราคาทองรูปพรรณราคาทองวันนี้

  1. ค่าเงินบาทต่อเงินดอลล่าสหรัฐ

เรื่องของราคาทองคำนั้น ยังขึ้นอยู่กับเรื่องของค่าเงินบาทที่มีต่อเงินดอลล่าสหรัฐด้วย โดยค่าเงินบาทที่ผ่านการคำนวณจากราคาทองในประเทศ จะใช้มีการใช้อัตราการโอนเงินระหว่างประเทศ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเดียวกันกับ gold spot และยังมีการใช้ราคาในฝั่งของ Bid และ Ask ด้วย ซึ่งสำหรับในภาวะแบบนี้สถาบันทางการเงิน ราคาทองรูปพรรณราคาทองวันนี้ แต่ละธนาคารก็จะมีการบวกเพิ่มค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วย

  1. Demand และSupply ภายในประเทศ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคณะกรรมการควบคุมราคาทองนั้นเป็นผู้พิจารณา ราคาทองคำ พิจารณาราคา Gold Spot ค่า Premium และค่าเงินบาท ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงเรื่องของ Demand และ Supply ภายในประเทศด้วย เพื่อที่จะเป็นสิ่งให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะประกาศราคาทองภายในประเทศเมื่อไหร่ โดยทางคณะกรรมการจะมีพิจารณาจากปริมาณ และราคาจากการซื้อขายทองระหว่างผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกทองคำ,ระหว่างร้านค้าเยาวราช, ระหว่างร้านค้าส่งทอง, ระหว่างร้านค้าปลีก, ระหว่างผู้ลงทุนทองรายใหญ่ และระหว่างผู้ลงทุนทองรายย่อยนั่นเอง

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้สามารถเห็นได้เลยว่า ราคาทองคำ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย ๆ ปัจจัย ส่งผลให้การซื้อขายทองนั้นไม่ใช่ว่าจะขายให้กับผู้ต้องการที่จะซื้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วมีอีกหลาย ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง อีกทั้งปัจจัยทั้ง 4 ประการที่ได้กล่าวไปนั้นยังเป็นตัวแปรสำคัญของการขึ้นลงของราคาทองด้วย ดังนั้นก่อนการซื้อขายทองก็อาจจะต้องรอดูประกาศจากสมาคมก่อน เพื่อให้สามารถการซื้อขายทองคำได้ในราคาที่ดี

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross