logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ราคาน้ำมันขึ้น จากสานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้ราคาสินค้าในประเทศไทยมีการปรับราคาที่ขึ้น ลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่คงที่ และยังเป็นประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกอย่างเต็มตัวปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ราคาสินค้าภายในประเทศไทยมีการผันผวนราคาขึ้นลงอยู่ตลอดทั้งปี บางปีอาจจะมีราคาถูกแต่ในบางปีอาจจะมีราคาที่สูงจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อสินค้าได้ในประมาณเท่าเดิม เมื่อความต้องการมีลดน้อยสถานะทางการเงินภายในประเทศก็มีจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในบางปีประเทศไทยนั้นอาจจะเจอภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงต้องหาวิธีการรับมือเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศให้สามารถรับกับสถานการณ์เหล่านี้ เศรษฐกิจโลกนั้นส่งผลให้การส่งออกและการนำเข้าสินค้าต่างๆมีราคาที่สูงมากขึ้นในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเจอกับปัญหาราคาน้ำมันสูง และยังมีแนวโน้มว่าจะมีราคาที่สูงขึ้นอีก ราคาน้ำมันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราความต้องการของประชากรทั่วโลกในการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละดูฤดูกาล ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เราจึงต้องบริหารค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังมีการเปลี่ยนแปลง

น้ำมัน 728x485

ขอบคุณรูปภาพจาก freepik.com

ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้น

ประเทศไทยของเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน Shell จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศนั้นชะงักไปช่วงนึง จึงส่งผลให้ราคาสินค้าภายในประเทศมีราคาที่ยังไม่คงที่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในบ้านเรือน สินค้าส่งออกในประเทศหรือแม้แต่ราคาน้ำมันก็มีราคาสูงมากขึ้น น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาผันผวนได้ตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยของเรานั้นมีความต้องการใช้น้ำมันที่มีอัตราสูงปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันสามารถผันแปรไปตามฤดูกาลหรือสภาพภูมิอากาศ ต่างประเทศมีสภาพอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในช่วงฤดูหนาวน้ำมันจะมีราคาสูงกว่าฤดูร้อนเนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกนั่งเอง เมื่อไม่นานมานี้มีการเกิดสงครามระหว่างประเทศซึ่งเป็นความขัดแย้งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันและยังเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของโลก การขัดแย้งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดอุปสรรคในการขนส่งน้ำมัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกของเราลดลงราคาน้ำมันจึงมีราคาสูงขึ้น เราจะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ส่งผลไปทั่วโลกในขณะนี้ให้หลายคนได้เข้าใจ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้หลายประเทศต้องปิดประเทศไป เป็นการควบคุมสถานการณ์ที่ทำให้หลายประเทศต้องประสบกับปัญหาแต่ปริมาณความต้องการไม่ลดลง จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เนื่องจากการส่งออกที่ยากลำบากมากขึ้นนั่นเอง

ราคาน้ำมันขายปลึกในประเทศส่งผลกับเศรษฐกิจไทยโดยตรง

ประเทศไทยของเราไม่สามารถผลิตน้ำมันดิบได้เองราคาน้ำมันขายปลีกคือราคาน้ำมันที่ผ่านกระบวนต่างๆมาแล้วหรือจะเรียกว่าผ่านการประเมินราคาจากราคาต้นทุนของน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น ภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นๆ และเงินสมทบกองทุนของภาครัฐ ตลอดจนค่าการตลาดของน้ำมันในแต่ละเดือนนั่นเอง ราคาน้ำมันขายปลีกนั้นจะขึ้นลงตามสถานการณ์การผันผวนของเศรษฐกิจภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตของน้ำมันในประเทศไทยนั้นมีต้นทุนที่สูงเนื่องจากเราต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และยังต้องการผ่านขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน ผ่านขั้นตอนการจำหน่วยจากหลายๆหน่วยงานจึงส่งผลให้ Demand กับ Supply ปริมาณความต้องของประชากรภายในประเทศเนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศได้ทั้งหมดจึงต้องมีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและ ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้  ภายในประเทศไทยนั้นมีการขึ้นลงอยู่ตลอด อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่คงที่มากนัก ภาครัฐจึงต้องช่วยกันหาวิธีรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ เราเองต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจ เราเองก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในภายภาคหน้าจะเป็นยังไงเราต้องวางแผนรับมือกับสถานการณ์การเงินภายในครอบครัวอยู่เสมอ

ต้นทุนในการจำหน่ายน้ำมันที่มีผลราคาน้ำมัน 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้มีการนำเข้าน้ำมันจึงทำให้ต้องผ่านขั้นตอนกลั่นน้ำมันเพื่อจำหน่ายในหลายขั้นตอน และขั้นตอนเหล่านั้นมีต้นทุนการผลิตจากหลายๆหน่วยงาน ราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็น

  1. ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นราคาที่ในการน้ำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก ย่อมส่งผลต่อราคาน้ำมันในประเทศนั่นเอง
  2. ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่คิดจากปริมาณน้ำมันเมื่อส่งออกจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน ภาษีนี้จะเรียกเก็บในอัตราคงที่
  3. ภาษีเทศบาลเป็นภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่น คิดเป็น 10% ของภาษีสรรพสามิต
  4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่คิดจากราคาน้ำมันที่ขาย ณ สถานีบริการน้ำมัน
  5. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนหลักที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
  6. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX BTC btc วันนี้ BTC/USD COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine pg999slot Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC prada prada.com thailand Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กฎหมาย pdpa กฎหมาย pdpa คือ กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ กาดสวนแก้ว กาดสวนแก้ว ผี กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม เซ เว่น ขนม โบราณ ขนม ไทย ของในเซเว่น มีอะไรบ้าง คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ จันทบุรี จันทบุรี ที่พัก จันทบุรี ที่เที่ยว ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉีดวัคซีนโควิด ฉีดวัคซีนโควิด walk in ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดละลายทรัพย์ ตลาดละลายทรัพย์ สีลม ตลาดสี่มุมเมือง ตัวอย่างโครงการ u2t ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี พระนเรศวร พระนเรศวร ยุทธหัตถี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมัน Shell ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันธงชาติไทย วันธงชาติไทย 2565 วันธงชาติไทย กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์โลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธี รักษา โรค หู ดับ วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อต888 สล็อตpg สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า ห้องสมุด e-book ฟรี หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เช็คเลขพัสดุ เช็คเลขพัสดุลงทะเบียน เช็คเลขพัสดุไปรษณีย์ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูของในเซเว่น เมนูอาหารคีโต 7-11 เมืองทอง เมืองทอง งาน เมืองทองธานี เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นบาคาร่า เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บบาคาร่า เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บอ่านหนังสือฟรี แร่ทองคำ แอพ e book ฟรี โครงการ U2T โครงการ u2t คืออะไร โครงการ U2T สมัคร โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรค หู ดับ เฉียบพลัน โรค หูดับ โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross