logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ขั้นตอนจองวัคซีนทางเลือกและวิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

วัคซีน เป็นทางออกเดียวสำหรับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยได้รับมาแล้วกว่าหลายล้านโดส แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงจำเป็นต้องนำเข้าวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกผ่านหน่วยงานตามข้อกำหนด

ทำไมต้องจองวัคซีนทางเลือก

การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันกำลังเป็นไปในทิศทางที่ยากต่อการคาดเดา ซึ่งทางเดียวที่เปรียบเสมือนความหวังของประชาชน นั่นก็คือ การฉีดวัคซีน ซึ่งตัววัคซีนหลักที่ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในประเทศ วัคซีนทางเลือก ทำให้ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่สามารถจองวัคซีนทางเลือกขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย โดยสามารถดำเนินการผ่าน โรงพยาบาลเอกชนหรือองค์การเภสัช

ความแตกต่างระหว่างวัคซีนทางเลือก และวัคซีนของรัฐบาลที่รัฐบาลจัดหาให้

วัคซีนทางเลือก เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถขอรับวัคซีน โควิด-19 โดยการชำระค่าวัคซีนด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากวัคซีนที่รัฐจัดหาให้

จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

 1. ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://sinopharm.cra.ac.th หรือแอปพลิเคชัน CRA SINOP สามารถรองรับสมาร์ตโฟนทั้งระบบ IOS และAndroid
 • จองวัคซีนและบริจาค สำหรับการจอง 1 สิทธิ จะได้รับวัคซีนจำนวน 2 โดส ราคาโดสละ 777 บาท สุทธิราคารวมเป็น 1,554 บาท ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำการบริจาควัคซีนจำนวนครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามารถระบุความประสงค์ของตัวเองได้
 • เลือกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
 • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมาย
 • บริจาคเพิ่มเติมเพื่อสมทบทุนตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
 1. ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล
 2. กดชำระเงิน
 3. รับคิวอาร์โค๊ดแจ้งยอดชำระทั้งหมด
 4. ชำระเงินการจองวัคซีน สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคาร ตลอด 24ชั่วโมง ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 2 วัน
 5. ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

เป็นขั้นตอนที่จะสามารถทำได้ หลังจากการยืนยันสถานะการชำระเงินเสร็จสิ้น และจะได้รับ QR Code สำหรับใช้ยืนยัน เพื่อทำการ ติดต่อโรงพยาบาล และเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่นัดหมาย

 1. เข้ารับการฉีดวัคซีน ประชาชนที่ทำการจองวัคซีนทางเลือก โควิด-19 สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564 โดยการนำเอกสารยืนยัน ตั้งแต่ QR Code บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อยื่นให้แก่โรงพยาบาลที่ได้ทำการนัดหมาย พร้อมทั้งเตรียมค่าบริการฉีดวัคซีนที่จะต้องจ่ายให้กับทางโรงพยาบาล
จองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

สำหรับผู้ที่ต้องการจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านทางโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลที่เปิดรับผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันนั้น ๆ โดยจะมีการจอง และชำระเงินผ่านทางออนไลน์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจองอยู่ที่ราคา 1,700 บาทต่อโดส ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงพยาบาล

จองวัคซีนทางเลือกไฟเซอร์

สำหรับขั้นตอนในการจองวัคซีนทางเลือกไฟเซอร์ ยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่า มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร แต่คาดการณ์ว่า น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ใช้กระบวนการเดียวกันกับการจองโมเดอร์นา ซึ่งจะดำเนินการผ่านทางโรงพยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่ พร้อมทั้งดำเนินการชำระเงิน และจองผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งข้อมูลล่าสุดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์กว่า 1.5 ล้านโดส ให้แก่บุคคลากร 4 กลุ่มหลัก วัคซีนทางเลือก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ชาวต่างชาติเน้นผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และคนไทยที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และนักการทูต

ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

 • กลไกในการออกฤทธิ์ของวัคซีนโมนา เมื่อได้รับวัคซีน mRNA ไปหมดแล้ว ร่างกายจะทำการตอบสนองด้วยการสร้างไขมันอนุภาคนาโน และกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายบริเวณดังกล่าวกลืนกินไขมันอนุภาคนาโนที่มี mRNA เข้าไป จากนั้นเซลล์ในร่างกายจะทำการสร้างโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโปรตีนของเชื้อไวรัส เพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม และสร้างระบบคุ้มกันขึ้นเพื่อต่อต้าน และเมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสจริง ก็จะทำให้จดจำได้ว่า เป็นสิ่งที่จะต้องกำจัด
 • ประสิทธิภาพของวัคซีน จากงานวิจัยและข้อมูลในห้องปฏิบัติยืนยันผลการทดลองว่า วัคซีนทางเลือก วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้กว่า 94 เปอร์เซ็นต์
 • อายุที่เหมาะกับการฉีดวัคซีน วัคซีนประเภทโมเดอร์นา เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะต้องได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน 2 โดส และเว้นระยะห่างในการฉีดแต่ละโดสเป็นเวลา 1 เดือน
 • ผลข้างเคียง จากงานวิจัยอ้างอิงโดยกลุ่มประชากรจำนวน 15,000 คนจากฐานของสมาคมโรคติดเชื้อจากสหรัฐอเมริกาพบว่า อัตราส่วนในการฉีดวัคซีน และพบผลข้างเคียงอยู่ที่ประมาณ 03 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ผลข้างเคียงเล็กน้อย จะพบอาการปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ หนาวสั่น วิงเวียน คลื่นไส้ ภายใน 2-3 วันหลังการฉีด และอาการแพ้อย่างรุนแรง ซึ่งมีอัตราส่วนเกิดขึ้นเพียง 2.5 ในล้านคน โดยจะพบอาการปากบวม หน้าบวม หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ผื่นแพ้ขึ้นตามตัวและร่างกาย

วิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารครบห้าหมู่
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลต่อการหดและขยายตัวของหลอดเลือด
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดการใช้ยากลุ่มแอสไพริน ยาแก้ปวด ยาลดไข้ หรือกลุ่มยาที่มีผลในการหดตัวของเส้นเลือด หรือหากจำเป็นต้องใช้จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
 • หากมีโรคประจำตัว และมีการใช้ยาจะต้องมีหลักฐาน เพื่อยื่นให้แก่ผู้ที่ทำการฉีดวัคซีน
 • หากตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์ จะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลเพื่องดการฉีดวัคซีน

วัคซีนทางเลือก เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการช่องทางในการรับวัคซีน ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามความสะดวกของตนเอง โดยทางสามารถจองผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้มีการจัดสรรเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน

 

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
cross