logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

วันสำคัญทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคมของวันทุกปีถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย เพราะวันที่ 18 สิงหานั้นคือวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเป็นวันสำคัญที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการดาราศาสตร์ไทย คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช ( รัชกาลที่ 4 ) ทรงได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งแรก จากเหตุการณ์นี้ รัชกาลที่ 4 ทรงได้คำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2411 จะเกิดปรากฏการณ์เห็นดวงที่หว้ากอ ทรงได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้มีมติเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเก็จพระจอมเกล้าเป็นพระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะรัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ว่าจะเกิดสุริยุปรารา สุริยุปราคาหรือสุริยคราสถือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก โคจรมาเรียงกันเป็นแถว ในแต่ละปีปรากฏการณ์นี้จะสามารถเกิดจันสุริยุปราคาได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

สุริยุปราคาแบ่งออกได้ 4 ชนิด

สุริยุปราคาเต็มดวง

สุริยุปราคาเต็มดวงมีชื่อทางวิทยศาสตร์ว่า Total Eclipse วันวิทยาศาสตร์โลก ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งหมดเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับหากสังเกตจากพื้นโลกก็จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โอกาสที่จะได้พบเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นถือเป็นเรื่องยากที่จะสามารถมองเห็นจากพื้นโลกเนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดแต่ละครั้งในพื้นที่บริเวณแถบภายในเงามืดของดวงจันทร์ที่พาดผ่านพื้นโลกเท่านั้น สุริยุปราคาเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะโอกาสที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละครั้งนั้นสามารถหาดูได้ยาก เกิดขึ้นเพียงปีละไม่เกิน 2 ครั้ง จึงทำให้หลายๆคนตื่นตาตื่นใจทีจะได้พบเห็น สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ 2542 ได้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นในทวีปยุโรป ทำให้สาธารณชนหลายคนต่างตื่นตาตื่นใจในปรากฏการณ์ในครั้งนี้ ทำให้หลายคนหันมาให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสุริยุปราคามากขึ้น ครั้งล่าสุดที่เกิดสุริยุปราคาคือปี พ.ศ 2562 ทีผ่านมา

vit

ขอบคุณรูปภาพจาก วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สุริยุปราคาบางส่วน

สุริยุปราคาบางส่วน มีชื่อทางวิชาการว่า Partial Eclipse สล็อตออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ขนาดของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เกือบจะเท่ากัน และยังเป็นเหตุกาณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยาก ดวงอาทิตย์มีระยะห่างไกลจากโลก และไกลจากดวงจันทร์ 400 เท่าจากเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์เชิงมุมราว 0.5 องศา สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ที่ผ่านมา สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นจากความสมดุลของแต่ละภูมิภาคขั้วโลก เมื่อศูนย์กลางเงาของดวงจันทร์นั้นพลาดหรือไม่สามารถทอดลงมาสู่โลกได้ อัตราส่วนระหว่างขนาดปรากฎการณ์ของดวงจันทร์ต่อดวงอาทิตย์ขณะเกิดคลาสจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุริยุปราคาชนิดใด ถ้าคลาสอยู่บริเวณจุดใกล้โลกที่สุดก็อาจจะทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้จึงทำให้เราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าหากเกิดสุริยุปราคาแต่ละครั้งจะเป็นสุริยุปราคาชนิดใด เพราะเหตุผลนี้จึงทำให้หลายตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ทุกครั้ง เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากและยังสร้างความประทับให้สาธารณชนทั่วทุกมุมโลก วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านสิ่งประดิษฐ์ล้วนเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

สุริยุปราคาวงแหวน

สุริยุปราคาวงแหวน หรือ Annular Eclipse เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์โคจรเปลี่ยนระยะไกลจากโลกจนทอดเงามืดมาไม่ถึงผิวโลก ทำให้เกิดดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวง หากมองจากมุมโลกจะทำให้เราสามารถมองเห็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ปรากฏออกมาให้เห็นโดยรอบ จึงทำให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ภาพเหนือท้องฟ้าจากประเทศต่างๆได้เกิดสุริยุปราคาวงแหวนที่ประเทศไต้หวัน สุริยุปราคาแต่ละชนิดนั้นเกิดจากความเข้มของแสงดวงอาทิตย์นั้นลดลง ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนสนใจที่จะศึกษาว่าความเข้มข้นแสงของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงย่างฉับพลันจะส่งผลต่อชั้นบรรยากาศของโลกหรือไม่ สุริยุปราคาวงแหวนที่มีวงแหวนขาดช่วงนั้นเรียกว่า ปรากฏการณ์ ลูกปัดเบลีย์ เกิดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านหุบเขาหรือหลุมอุกาบาตรจึงทำให้เกิดวงแหวนขาดช่วงเห็นแสงอาทิตย์เป็นหย่อมๆ

สุริยุปราคาผสม 

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นำมาศึกษาในวันวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คือสุริยุปราคาผสม ( Hybrid Eclipse ) ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงและสุริยุปราคาวงแหวนพร้อมๆกัน ทำให้มีทั้งเงามืดที่ส่องจากดวงจันทร์ทอดลงบนพื้นโลกจึงทำให้เราสามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง แต่ในบางภูมิภาคก็สามารถมองเห็นสุริยุปราคาวงแหวนจึงทำให้เกิดสุริยุปราคาแบบผสม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความโค้งของโลกทำให้เกิดสุริยุปราคาแบบผสมได้ แนวคลาสบางส่วนเห็นแบบเต็มดวง และแนวคลาสที่เหลือจะเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน บริเวณที่เกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั้นเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากที่สุด

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX BTC btc วันนี้ BTC/USD COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine pg999slot Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC prada prada.com thailand Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กฎหมาย pdpa กฎหมาย pdpa คือ กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ กาดสวนแก้ว กาดสวนแก้ว ผี กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม เซ เว่น ขนม โบราณ ขนม ไทย ของในเซเว่น มีอะไรบ้าง คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ จันทบุรี จันทบุรี ที่พัก จันทบุรี ที่เที่ยว ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉีดวัคซีนโควิด ฉีดวัคซีนโควิด walk in ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดละลายทรัพย์ ตลาดละลายทรัพย์ สีลม ตลาดสี่มุมเมือง ตัวอย่างโครงการ u2t ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี พระนเรศวร พระนเรศวร ยุทธหัตถี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมัน Shell ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันธงชาติไทย วันธงชาติไทย 2565 วันธงชาติไทย กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์โลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธี รักษา โรค หู ดับ วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อต888 สล็อตpg สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า ห้องสมุด e-book ฟรี หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เช็คเลขพัสดุ เช็คเลขพัสดุลงทะเบียน เช็คเลขพัสดุไปรษณีย์ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูของในเซเว่น เมนูอาหารคีโต 7-11 เมืองทอง เมืองทอง งาน เมืองทองธานี เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นบาคาร่า เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บบาคาร่า เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บอ่านหนังสือฟรี แร่ทองคำ แอพ e book ฟรี โครงการ U2T โครงการ u2t คืออะไร โครงการ U2T สมัคร โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรค หู ดับ เฉียบพลัน โรค หูดับ โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross