logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ประเพณีไทยที่สืบต่อกันมายาวนาน

 

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเพณี วันสารทไทยและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับศาสนาที่สืบต่อกันยาวนา หล่อหลอมคำสอนทางศาสนาให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่น และความเชื่อต่างๆ ล้วนเป็นคำสอนที่คนไทยปฏิบัติกันมาช้านาน ทั้งยังมีการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้ลูกหลานคนไทยและเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และได้ปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนา ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อวันสารทไทย วันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำวันสำคัญทางศาสนาอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญในการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นเทศกาลทำบุญเดือน 10 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาทั้งยังหลอมรวมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยมายาวนาน

ความสำคัญของประเพณีสารทเดือนสิบ 

ประเพณีสารทเดือนสิบ หรือ วันสารทไทย เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่สืบเนื่องกันมายาวนาน สำหรับวันสารทไทยนั้นตรงกับวันที่ 15 ค่ำเดือน 10 หรือตรงกับเดือน 10 ของทุกปี และในปีนี้ วันสารทไทยตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญที่ให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นอีกหนึ่งวันที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล เป็นอีกหนึ่งประเพณีท้องถิ่นที่เป็นความเชื่อเรื่องสังคมเกษตรกรรมและบรรพบุรุษ คำว่าสารทนั้นมีความหมายถึงฤดูผลแรกได้เป็นการนำพืชผลที่เก็บเกี่ยวนำไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสิริมงคลในชีวิต และยังเป็นพิธีที่มีความเชื่อว่าพืชผลต่างๆจะอุดมสมบูรณ์ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอีกด้วย แต่มีจุดประสงค์เพื่อทำบุญแสดงความกตัญญูต่อบรพพบุรุษผู้มีพระคุณ

5f7c05ce60f03 1

ขอบคุณรูปภาพจาก calendar.m-culture.go.th

พิธีกรรมวันสารทไทยของภาคกลาง 

ความสำคัญของวันสารทไทยในภาคกลางนั้นเป็นวันสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวรวมตัวกันทำบุญตักบาตร และยังเป็นการร่วมกันทำบุญแจกจ่ายสิ่งของ ข้าวปลาอาหารให้แก่เพื่อนบ้าน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นการร่วมกันถือศีล ฟังธรรมเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง กิจกรรมหลักๆของวันสารทไทยนั้นเป็นกิจกรรมที่ประชาชนคนไทยร่วมกันทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลาแต่ในบ้างพื้นที่อาจจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางท้องถิ่นอาจจะมีการทำขนมไทยเพื่อนำมาถวายและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการนำของที่ถวายพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว นำของเซ่นไหว้ไปบูชาตามสถานที่ต่างๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในของเซ่นไหว้นั้นคือ ขนมไทยและข้าวทิพย์ หรือข้าวปายาส

ประเพณีทำบุญเดือนสิบของภาคใต้

ประเพณีวันสารทไทยประจำภาคใต้นั้น วันสารทไทย ตรงกับวันใด เรียกว่าประเพณีชิงเปรต ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10  เป็นประเพณีที่ให้ลูกหลาย ญาติพี่น้องร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือประเพณีชิงเปรตที่จัดเสบียงอาหารเป็นสำหรับถวายแก่พระสงฆ์ เมื่อจัดสำรับถวายพระสงฆ์ตามที่จับสลากเรียบร้อยแล้ส จุงจะเป็นการจัดตั้วไว้ให้เปรต เป็นอาหารที่ผู้ล่วงลับไปแล้วชอบ ขนม 5 อย่างที่ขาดไม่ได้คือ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง ขนมดีชำและขนมบ้า  สำหรับสถานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชิงเปรตนั้นจะต้องเป็นร้านเปรตที่มีความสูงพอสมควร พิธีกรรมชิงเปรตถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่กิจกรรมที่สนุกสนาน มีการแย่งอาหารชิงเปรตเพื่อนำมากิน คนภาคใต้ถือว่าจะได้รับบุญและสิริมงคลตลอดปี

วันสารทไทยภาคอีสาน

บุญเดือนสิบของภาคอีสานนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษ โดยประเพณีนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

  1. ก่อนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 จะเป็นการเตรียมข้าวเม่า ข้าวตอกและขนมเซ่นไหว้ต่างๆนำไปถวายทำบุญที่วัดและยังถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในการรวมญาติเพื่อร่วมกับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
  2. คืน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัด และยังมีการรักษาศีล ฟังธรรม ห่อข้าวน้อย ห่อข้าวใหญ่ พร้อมถวายข้าวสากเพื่อถวายพระสงฆ์ หลังจากถวายพระสงฆ์แล้วจึงจะนำไปไหว้ผีไร่ ผีนา

พิธีกรรมวันสารทไทยประจำภาคเหนือ 

วันสารทไทยของภาคเหนือนั้นเรียกว่า ตานก๋วยสลาก เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านนำอาหารมาถวายพระตามสลากเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนาที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการถวายจับสลากของนางยักษิณี เป็นวันรวมญาติอีกหนึ่งวันที่ถือเป็นประเพณีที่ได้ทำบุญร่วมกัน ก๋วยสลากจะแบ่งเป็น 2  ก๋วย คือ

  1. ก๋วนน้อย เป็นก๋วยสลากสำหรับถวายบรรพบุรุษ และผู้ที่มีบุญคุณ ไม่ว่าจะเป็น ญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท หรือแม้แต่สัตว์ที่เคยผูกพัน
  2. ก๋วยใหญ่ เป็นก๋วยที่นำไปถวายแก่ผู้ที่มีมหากุศล ซึ่งจะเป็นก๋วยที่สามารถบรรจุข้าวของได้เยอะเป็นพิเศษ
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross