logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมาย มีธรรมชาติที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสต่างก็ติดใจในความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา วัฒนธรรมและภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เราเที่ยวด้วยกัน อาหารท้องถิ่นแสนอร่อย ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้และภูเขา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง เศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซาลงอย่างมาก รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มีการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้ประชานชนท่องเที่ยวในประเทศ และได้มีการจัดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการฟื้นฟูธุรกิจมากยิ่งขึ้น โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีระยะในการใช้งานระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยและได้รับสิทธิ์แล้วทางโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนจองที่พัก/โรงแรมในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 23 มกราคม 2565 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหากได้รับสิทธิในการร่วมโครงการท่านสามารถจองที่พักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ และยังเป็นโครงการช่วยเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป  ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ประชาชนที่ได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จท่านสามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน เราเที่ยวด้วยกัน เช็คสิทธิ์ ผู้ใช้สิทธิ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

1) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนมีดังนี้

 1. สำหรับบุคคลที่สามารถลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำหรับบุคคลที่สามารถลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

2) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ

 1. โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาติแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. กิจการร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการตามแนวทางการป้องกัน
 3. สถานที่ท่องเที่ยวตามรายชื่อที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 4. กิจการร้าน OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบตามกระทรวงมหาดไทย
 5. กิจการรถเช่า / เรือเช่า สล็อต ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยวและมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
 6. กิจการสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ที่มีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
วิธีลงทะเบียน 22เราเที่ยวด้วยกัน22 เพื่อรับเงินฟรีเที่ยวทั่วไทย

ขอบคุณรูปภาพจาก bestreview.asia

ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 1. รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้อง/ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง ต่อคืน
 2. จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 สิทธิ์หรือ 15 คืน
 3. เมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 1. รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้อง/คืน ให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมสำเร็จ
 2. ท่านจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยววันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น.ของวันที่เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมสำเร็จโดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น.ของวันที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
 3. คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ท่านสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยท่านต้องชำระ 60% รัฐบาลจะสนับสนุนค่าคูปอง 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 
 1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยสิทธิในการรับเงินสนับสนุน เราเที่ยวด้วยกัน pantip ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิ์ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องโรงแรม โครงการจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋ว
 2. ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบินและต้องมีการเดินทางในเที่ยวนั้นจริง
 3. ประชาชนต้องเช็คอินและเช็คเอาท์โรงแรมที่จองไว้กับโครงการ ห้ามยกเลิกแต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้
 4. ตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นประเภทไป-กลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่ทำการจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 5. วันที่เดินทางไปหรือกลับต้องไม่ห่างจากวันเช็คอินหรือเช็คเอาท์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน
 6. การเดินทางจะต้องเดินทางภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
ข้อปฏิบัติเมื่อต้องออกนอกเคหสถาน 

เมื่อต้องออกจากเคหสถานท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยต้องเว้นระยะห่างหว่างกัน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสบู่ทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย รักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ไม่ควรไปในที่แออัด ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นเพียงโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ

 

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross