logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของ ราคาทองคำ

เรื่องของราคาทองคำที่ควรรู้

เมื่อพูดถึงทองคำ แน่นอนว่าหลายคนก็คงจะต้องเคยมีอยู่ในครอบครองกันบ้างอยู่แล้ว เนื่องจากแร่ทองคำนี้เป็นแร่ที่มีความสำคัญมาก ๆ จึงได้มีการซื้อขายทองคำ นำทองคำมาแปรสภาพให้กลายเป็นลักษณะต่าง ๆ ทั้งทองคำแท่ง สร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย มีทั้งแบบที่ใช้ทองคำเพียงอย่างเดียวในการทำขึ้นมาหรืออีกแบบก็คือการนำเอาทองคำไปผสมเข้ากันกับแร่ตัวอื่น เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ๆ เมื่อมีการนำทองคำมาใช้มากขึ้น ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อหลาย ๆ เรื่องด้วย โดยเฉพาะเรื่องของราคาทองคำที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องคอยจับตาดูเสมอ

ราคาทองคำ เป็นสิ่งที่ได้มีการกำหนดขึ้นมา โดยการกำหนดราคาทองในไทยนี้ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ที่คณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมจะเป็นผู้คอยดูแลในช่วงเวลาที่ต้องมีการซื้อขาย ซึ่งราคาซื้อขายทองคำนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม ในการกำหนดราคาทองจะมีการอ้างอิงมาจากราคา Gold Spot บวกหรือลบค่า premium จากผู้ค้าทองในต่างประเทศ แล้วจึงนำมาคำนวณกับค่าเงินบาท ต่อมาก็จะนำมาทำการแปลงน้ำหนักจากหน่วย ounze ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของไทยคือ บาท ซึ่งการกำหนดราคาทองทางสมาคมจะพิจารณาจากองค์ประกอบของ Demand และ Supply ของทองคำภายในประเทศเป็นส่วนที่สำคัญด้วยนั่นเอง

ตัวแปรที่ส่งผลต่อ ราคาทองคำ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ราคาทองคำ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ หลายตัวตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อเรื่องของราคาทองนั้นก็มีอยู่ 4 อย่างด้วยกัน คือ

gold ทองแท่ง รูปพรรณ 01

ขอบคุณรูปภาพจาก gold

  1. ราคาทองคำในต่างประเทศ

ราคาทองในต่างประเทศนี้เป็นราคาที่อ้างอิงกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่ได้มีการบวก หรือลบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งมอบทองคำ โดยเป็นการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบ หากว่าทำการพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าราคา Gold spot ของทั้งฝั่ง Bid และ Ask จะเป็นราคาการรับซื้อ และราคาขายออก ซึ่งในการซื้อทองคำจากต่างประเทศ ผู้ขายจะต้องใช้ราคา Ask มาใช้ในการคำนวณ แล้วเมื่อเราทำการขายทองกลับไปยังผู้ค้าทองต่างประเทศ จะต้องใช้ราคา Bid เข้ามาใช้ในการคำนวณ ทำให้ทางสมาคมของไทยก็ต้องมีการกำหนดราคาทองโดยคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วยนั่นเอง เนื่องจากอาจจะสามารถบอกได้ว่าภาวะตลาดทองคำในประเทศเป็นอย่างไร เช่น มีความต้องการซื้อขายทองคำมากก็จะต้องมีการนำเข้าทองเพิ่มขึ้น หรือหากว่ามีความต้องการขายมากจำนวนทองที่ต้องส่งออกก็จะมากขึ้น

  1. อัตราค่าPremium

อัตราค่า Premium หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการนำเข้า หรือส่งออกทองคำ โดยเมื่อมีความต้องการซื้อทองมากขึ้นจากผู้ลงทุน แล้วปริมาณทองคำภายในประเทศมีไม่พอ ทำให้ร้านค้าทองจำเป็นที่จะต้องอาศัยการนำเข้าทองคำมาจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือการซื้อจากผู้นำเข้า แล้วผู้นำเข้าก็จะไปซื้อทองต่ออีกทอดหนึ่งจากผู้ค้าในต่างประเทศ โดยจะมีการคิดค่า Premium ในการซื้อทองนำเข้านี้

ค่า Premium คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเข้า หรือส่งออกทองคำ ซื้อขายทองคำ รวมถึงค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยง ดอกเบี้ยธนาคาร และค่าประกันภัย โดยได้ถูกกำหนดมาจากผู้ค้าทองในต่างประเทศ ที่เรียกง่าย ๆ ว่าต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเข้ามาขายให้กับคนไทยนั่นเอง ซึ่งจะมีการคำนวณด้วยการนำเอาราคา Spot บวกค่า Premium เข้าด้วยกัน แต่ในทางกลับกันหากว่ามีคนมาขายทองคำแท่งคืนให้กับร้านทองในจำนวนที่เยอะ  ร้านทองก็จะต้องทำการขายทองนั้นกลับยังบริษัทผู้นำเข้าทันที และผู้นำเข้าก็จะนำไปขายคืนกลับให้กับผู้ขายฝั่งต่างประเทศนั่นเอง เช็ค ราคาทองรูปพรรณราคาทองวันนี้

  1. ค่าเงินบาทต่อเงินดอลล่าสหรัฐ

เรื่องของราคาทองคำนั้น ยังขึ้นอยู่กับเรื่องของค่าเงินบาทที่มีต่อเงินดอลล่าสหรัฐด้วย โดยค่าเงินบาทที่ผ่านการคำนวณจากราคาทองในประเทศ จะใช้มีการใช้อัตราการโอนเงินระหว่างประเทศ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเดียวกันกับ gold spot และยังมีการใช้ราคาในฝั่งของ Bid และ Ask ด้วย ซึ่งสำหรับในภาวะแบบนี้สถาบันทางการเงิน ราคาทองรูปพรรณราคาทองวันนี้ แต่ละธนาคารก็จะมีการบวกเพิ่มค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วย

  1. Demand และSupply ภายในประเทศ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคณะกรรมการควบคุมราคาทองนั้นเป็นผู้พิจารณา ราคาทองคำ พิจารณาราคา Gold Spot ค่า Premium และค่าเงินบาท ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงเรื่องของ Demand และ Supply ภายในประเทศด้วย เพื่อที่จะเป็นสิ่งให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะประกาศราคาทองภายในประเทศเมื่อไหร่ โดยทางคณะกรรมการจะมีพิจารณาจากปริมาณ และราคาจากการซื้อขายทองระหว่างผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกทองคำ,ระหว่างร้านค้าเยาวราช, ระหว่างร้านค้าส่งทอง, ระหว่างร้านค้าปลีก, ระหว่างผู้ลงทุนทองรายใหญ่ และระหว่างผู้ลงทุนทองรายย่อยนั่นเอง

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้สามารถเห็นได้เลยว่า ราคาทองคำ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย ๆ ปัจจัย ส่งผลให้การซื้อขายทองนั้นไม่ใช่ว่าจะขายให้กับผู้ต้องการที่จะซื้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วมีอีกหลาย ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง อีกทั้งปัจจัยทั้ง 4 ประการที่ได้กล่าวไปนั้นยังเป็นตัวแปรสำคัญของการขึ้นลงของราคาทองด้วย ดังนั้นก่อนการซื้อขายทองก็อาจจะต้องรอดูประกาศจากสมาคมก่อน เพื่อให้สามารถการซื้อขายทองคำได้ในราคาที่ดี

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross