logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด โอไมครอน

 

เชื้อไวรัสโควิด 19 โควิดโอไมครอน เป็นเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักและกำลังเป็นเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ปัจจุบันยังตรวจสอบหาจุดกำเนิดของไวรัสชนิดนี้ไม่ได้ ทั้งยังเป็นเชื้อไวรัสที่ยังหายารักษาไม่ได้ 100% อีกด้วย เชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเชื้อที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในช่วงปี 2019 ประเทศจีนเป็นเชื้อไวรัสชนิด SARS-CoV-2 หรือทั่วโลกเรียกกันว่าโคโรนาไวรัส ปัจจุบันกรมอนามัยโลก หรือ WHO ได้ทำการคิดค้นวัคซีนที่สามารถป้องกันโควิด 19 ได้และยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันโควิดโอไมครอนอาการ โดยมีการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป และเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อ ในขณะนี้ไวรัสโควิด 19 ได้มีการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสเป็นโควิดโอไมครอน(Omicron) ที่เป็นเชื้อไวรัสที่มีความเสี่ยงสูงและสำหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานแล้วไวรัสโควิดโอไมครอนอาจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซ้ำได้แม้จะมีภูมิจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด ควรติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่เสมอทั้งของต่างประเทศและสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยเพื่อป้องกันได้ทันท่วงที

 ความร้ายแรงของโควิดโอไมครอน

หลังจาก WHO ได้มีการประกาศว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีชื่อว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ที่เป็นเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกัน WHO หรือองค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้ทั่วโลกรีบรับวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด โดยอาการเบื้องต้นของโควิดโอไมครอน คือจมูกยังสามารถรับกลิ่นได้ปกติ ลิ้นรับรสได้ดี อ่อนเพลีย และปอดอักเสบเป็นอาการเบื้องต้นที่มีอาการที่ค่อนข้างปกติแต่สามารถรุนแรงจนส่งผลให้เสียชีวิตได้  สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดควรเร่งรับวัคซีนให้ครบโดสเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อและลดความรุนแรงของอาการหลังติดเชื้อจึงต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ กลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ดังนั้น

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. เส้นเลือดหัวใจตีบ
 3. เบาหวาน
 4. ไตเรื้อรัง ผู้ป่วยฟอกไตและปลูกถ่ายไต
 5. ปอดอักเสบ หอบหืด
 6. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
6428730

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.petcharavejhospital.com/

อาการเบื้องต้นของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าอาการของไวรัสโควิด 19 ชนิดนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ไม่ค่อยรุนแรงมากนัก สำหรับท่านใดที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถรักษาตนเองที่บ้านได้ อาการแต่ละอาการนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวเพื่อเป็นการรักษาร่างกายของตนเองจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติตามาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเสี่งควรได้รับการวัคซีนให้ครบโดส โควิดโอไมครอนกี่วันหาย  โดยอาการเบื้องต้นมีดังนี้

 1. มีไข้เล็กน้อย ไม่สบายตัวประมาณ 1-2 วัน
 2. จมูกรับกลิ่นได้ปกติ ลิ้นรับรสได้ปกติ
 3. ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ
 4. ไอเล็กน้อย ระคายเคืองที่คอ
 5. สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
 6. อาการเบื้องต้นของไวรัสโควิดโอไมครอนเป็นอาการที่ไม่รุนแรง

การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด 19

ปัจจุบันไวรัสโควิด 19 สล็อต ได้มีการกลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นเหมือนๆกับไวรัสชนิดอื่นๆ โดยการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสหลายๆชนิดนั้นเกิดจากการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสตามธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมส่งผลให้เชื้อกำเนิดของไวรัสโควิด 19 โควิดโอไมครอนอาการ กลายพันธุ์เป็นไวรัสที่สามารถต่อต้านวัคซีนได้ ไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดภูมิคุ้มกันไวรัสจากการฉีดวัคซีน หรือถึงขั้นต่อต้านยารักษาทำให้ร่างกายของเรามีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อมากยิ่งขึ้น แต่อาการอาจจะไม่รุนแรงเพราะได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว เชื้อไวรัสกลายพันธุ์จะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราลดลงถึง 40-50% เป็นภูมิคุ้มกันที่ลดลงได้อย่างรวดเร็ว WHO ได้ออกมาประกาศให้ทั่วโลกทำการฉีดวัคซีน Booter เข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันของวัคซีนป้องกันโควิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างที่ทราบกันว่าเชื้อไวรัสโควิดโอไมครอนจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง ดังนั้น โควิดโอไมครอน ระยะฟักตัว เราจึงต้องรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอ การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

วัคซีนป้องกันโควิด 19 

การฉีดวัคซีนไวรัสโควิด 19 เป็นวิธีป้องกันที่ดีได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดโอกาสเสี่ยง โควิดโอไมครอน แต่อย่างไรก็ตามต้องปบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโควิดมีทั้งหมด 4 ชนิดหลักๆคือ

 1. วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม หรือ วัคซีนชนิด mRNA ( messenger RNA ) วัคซีนชนิดนี้คือ วัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา
 2. วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะวัคซีนชนิดนี้คือ Johnson & Johnson และ AstarZeneca
 3. วัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ วัคซีนชนิดนี้มี 1 บริษัท นั้นก็คือ Novavax
 4. วัคซีนชนิดเชื้อตายปัจจุบันวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีชนิดนี้คือ วัคซีนซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม โควิดโอไมครอนอาการ

 

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross