logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

โรคซึมเศร้า ภัยเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้คนไทยหลายคนต้องไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ วิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคระบาดในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ไดรับผลกระทบจาดสถานการร์ในครั้งนี้ ทำให้คนไทยหลายคนขาดรายได้ หลายคนตกงานจนต้องเจอกับปัญหาค่าใช้จ่ายที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะเหตุผลนี้เลยทำให้หลายคนมีความเครียดสะสม ทั้งปัญหารายจ่าย ปัญหาครอบครัว ปัญหาตกงาน และปัญหาหลักๆเหล่านี้ทำให้หลายเริ่มมีอาการเครียดจนหลายเป็นความเครียดสะสมร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า ปัจจุบันโรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวัยทำงานแต่ยังรวมถึงวัยรุ่นที่สามารถเกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน ซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากความผิดหวัง และเกิดจากการอารมณ์ความเครียด ความสูญเสียที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน โรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไร อาการของผู้ป่วยโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการไปพบจิตแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หากิจกรรมทำเพื่อลดปัญหาความเครียดไม่ให้จมอยู่กับที่

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า นั้นถือเป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงชีวิต อาจจะเกิดขึ้นเพราะตัวเรามีความเครียดสะสมหรือเกิดขึ้นเพราะเราเจอกับสถานการณ์ที่กระทบจิตใจขั้นรุนแรงจนส่งผลให้เราเกิดภาวะซึมเศร้า ซึ่งภาวะซึมเศร้านั้นเป็นอาการที่เกิดจากได้จากหลายๆปัจจัย และเป็นโรคทางจิตเวชที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ ที่เกิดเพราะความไม่สมดุลจากการหลั่งสารเคมีในสมอง ทั้งมีความเสี่ยงทางพันธุกรรม สภาพจิตใจและจากสภาพแวดที่แสนเลวร้าย โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากความเครียดที่เกิดจาดความผิดปกติของระดับสารเคมีในสมองหรือเซลล์ที่สมองสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์ หรือจากปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเลี้ยงดู ปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างร้ายแรง ทั้งเครียดกับมรสุมชีวิต เครียดกับปัญหาครอบครัวความเครียดจาดสิ่งต่างๆล้วนส่งผลให้เรามองทุกอย่างบนโลกในแง่ลบ สังคมและสภาพแวดล้อมต่างถือเป็นปัจจัยหลักที่ล่อหลอมให้เราเกิดความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้จนส่งผลร้ายแรงในที่สุด

 ชนิดของโรคซึมศร้า

โรคซึมเศร้าแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาที่แตกต่างๆ โรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไร ส่งผลให้อารมณ์เปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนและบุคลิกต่างๆจะเปลี่ยนไป โดยหลักๆจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1 โรคซึมเศร้าก่อนเป็นประจำเดือน (Premenstrual Depression)

โรคซึมเศร้าประเภทนี้ผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยสัมผัสกับภาวะอารมณ์ที่ส่งผลมาจากการประจำเดือนของผู้หญิง ฮอร์โมนในร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาวะอารมณ์ของเราขึ้นๆลงๆ อ่อนแรง อ่อนเพลีย และรู้สึกหมดหวัง อาการของโรคซึมเศร้าก่อนประจำเดือนจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันหลังเป็นประจำเดือน

2 โรคซึมเศร้าแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression)

เป็นโรคซึมเศร้าที่มีอาหาร กินมากเกินไป นอนน้อยหรือนอนมากเกินไป อ่อนแรงจนรู้สึกสิ้นหวัง โรคซึมเศร้าประเภทนี้จะมีอาการติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน

3 โรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ ดีเพลชั่น (Major Depression)

เป็นอาการป่วยระยะแรกหรือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีอาการพื้นฐานที่ส่งผลเสียต่อร่างกายคือ ท้อ เศร้า นอนน้อยหรือนอนมากจนเกินไป

ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl2hllzavdwqvmc83mjevzgvwcmvzc2l2zs1lcglzb2rllmpwzw==

ขอบคุณรูปภาพจาก hd.co.th

วิธีการรักษา 

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ทั้งวิธีการบำบัดจิตใจ อาการโรคซึมเศร้า ระยะแรก การรักษาด้วยการพบจิตแพทย์ โดยอาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอาจได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาให้อาการของโรคดีขึ้น เพื่อให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ วิธีการรักษาทางจิตใจมีหลายรูปแบบ เช่น การพูดคุยกับจิตแพทย์ เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของปัญหา หรือเปลี่ยนมุมมองพฤติกรรมจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้วิธีที่จะรับมือและหยุดพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสี่ยงของอาการซึมเศร้า

1 การรักษาด้วยยา

ยารักษาซึมเศร้านั้นมีฤทธิ์ช่วยปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุลและต้องกินยาต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะสั่งหยุด ยารักษาภาวะซึมเศร้านั้นแบ่งออกตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีและวิธีออกฤทธิ์คือ กลุ่ม Tricyclic , กลุ่ม   Monoamine Oxidase Inhibitors ( MAOI ) และ กลุ่ม SSRI

2 การรักษาทางจิต

วิธีการรักษาทางจิตมีหลายรูปแบบ อาการโรคซึมเศร้า ระยะแรก โดยแต่ละรูปแบบนั้น จิตแพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยและทำการช่วยเหลือผู้ป่วยอาจจะช่วยด้วยวิธีการพูดคุย ให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุของปัญหาและนำไปแก้ไขหรือหยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา หากผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็จะรักษาควบคู่ไปกับการทานยาเพื่อปรับระดับสารเคมีในสมอง

สังเกตอาการเสี่ยงโรคซึมเศร้า 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคผิดปกติจากสารเคมีในสมอง ส่งผลให้อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไป เราสามารถหากิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้หลุดพ้นจากภาะซึมเศร้าได้ โดยการหากิจกรรมทำ  เช่น ออกกำลังกาย หากิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน หรือพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี ยอมรับและเข้าใจถึงปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี

1 มีความรู้สึกเศร้าหรือหงุดหงิดตลอดทั้งวันแบบไม่ทราบสาเหตุ

2 มีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป น้ำหนักตัวไม่ปกติ น้ำหนักเพิ่มหรือลดลงจนผิดปกติ

3 นอนไม่หลับ หรือ นอนมากจนเกินไป

4 อ่อนแรง รู้สึกท้อแท้ ไม่อยากทำอะไรเลย

5 รู้สึกไร้ค่า ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ

6 ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆได้นาน ใจลอยและเหม่อตลอดเวลา

7 กระวนกระวาย คิดเรื่องความตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่บ่อยครั้ง

 

 

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross