logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

โรคซึมเศร้า ภัยเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้คนไทยหลายคนต้องไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ วิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคระบาดในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ไดรับผลกระทบจาดสถานการร์ในครั้งนี้ ทำให้คนไทยหลายคนขาดรายได้ หลายคนตกงานจนต้องเจอกับปัญหาค่าใช้จ่ายที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะเหตุผลนี้เลยทำให้หลายคนมีความเครียดสะสม ทั้งปัญหารายจ่าย ปัญหาครอบครัว ปัญหาตกงาน และปัญหาหลักๆเหล่านี้ทำให้หลายเริ่มมีอาการเครียดจนหลายเป็นความเครียดสะสมร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า ปัจจุบันโรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวัยทำงานแต่ยังรวมถึงวัยรุ่นที่สามารถเกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน ซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากความผิดหวัง และเกิดจากการอารมณ์ความเครียด ความสูญเสียที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน โรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไร อาการของผู้ป่วยโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการไปพบจิตแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หากิจกรรมทำเพื่อลดปัญหาความเครียดไม่ให้จมอยู่กับที่

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า นั้นถือเป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงชีวิต อาจจะเกิดขึ้นเพราะตัวเรามีความเครียดสะสมหรือเกิดขึ้นเพราะเราเจอกับสถานการณ์ที่กระทบจิตใจขั้นรุนแรงจนส่งผลให้เราเกิดภาวะซึมเศร้า ซึ่งภาวะซึมเศร้านั้นเป็นอาการที่เกิดจากได้จากหลายๆปัจจัย และเป็นโรคทางจิตเวชที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ ที่เกิดเพราะความไม่สมดุลจากการหลั่งสารเคมีในสมอง ทั้งมีความเสี่ยงทางพันธุกรรม สภาพจิตใจและจากสภาพแวดที่แสนเลวร้าย โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากความเครียดที่เกิดจาดความผิดปกติของระดับสารเคมีในสมองหรือเซลล์ที่สมองสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์ หรือจากปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเลี้ยงดู ปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างร้ายแรง ทั้งเครียดกับมรสุมชีวิต เครียดกับปัญหาครอบครัวความเครียดจาดสิ่งต่างๆล้วนส่งผลให้เรามองทุกอย่างบนโลกในแง่ลบ สังคมและสภาพแวดล้อมต่างถือเป็นปัจจัยหลักที่ล่อหลอมให้เราเกิดความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้จนส่งผลร้ายแรงในที่สุด

 ชนิดของโรคซึมศร้า

โรคซึมเศร้าแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาที่แตกต่างๆ โรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไร ส่งผลให้อารมณ์เปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนและบุคลิกต่างๆจะเปลี่ยนไป โดยหลักๆจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1 โรคซึมเศร้าก่อนเป็นประจำเดือน (Premenstrual Depression)

โรคซึมเศร้าประเภทนี้ผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยสัมผัสกับภาวะอารมณ์ที่ส่งผลมาจากการประจำเดือนของผู้หญิง ฮอร์โมนในร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาวะอารมณ์ของเราขึ้นๆลงๆ อ่อนแรง อ่อนเพลีย และรู้สึกหมดหวัง อาการของโรคซึมเศร้าก่อนประจำเดือนจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันหลังเป็นประจำเดือน

2 โรคซึมเศร้าแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression)

เป็นโรคซึมเศร้าที่มีอาหาร กินมากเกินไป นอนน้อยหรือนอนมากเกินไป อ่อนแรงจนรู้สึกสิ้นหวัง โรคซึมเศร้าประเภทนี้จะมีอาการติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน

3 โรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ ดีเพลชั่น (Major Depression)

เป็นอาการป่วยระยะแรกหรือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีอาการพื้นฐานที่ส่งผลเสียต่อร่างกายคือ ท้อ เศร้า นอนน้อยหรือนอนมากจนเกินไป

ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl2hllzavdwqvmc83mjevzgvwcmvzc2l2zs1lcglzb2rllmpwzw==

ขอบคุณรูปภาพจาก hd.co.th

วิธีการรักษา 

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ทั้งวิธีการบำบัดจิตใจ อาการโรคซึมเศร้า ระยะแรก การรักษาด้วยการพบจิตแพทย์ โดยอาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอาจได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาให้อาการของโรคดีขึ้น เพื่อให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ วิธีการรักษาทางจิตใจมีหลายรูปแบบ เช่น การพูดคุยกับจิตแพทย์ เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของปัญหา หรือเปลี่ยนมุมมองพฤติกรรมจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้วิธีที่จะรับมือและหยุดพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสี่ยงของอาการซึมเศร้า

1 การรักษาด้วยยา

ยารักษาซึมเศร้านั้นมีฤทธิ์ช่วยปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุลและต้องกินยาต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะสั่งหยุด ยารักษาภาวะซึมเศร้านั้นแบ่งออกตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีและวิธีออกฤทธิ์คือ กลุ่ม Tricyclic , กลุ่ม   Monoamine Oxidase Inhibitors ( MAOI ) และ กลุ่ม SSRI

2 การรักษาทางจิต

วิธีการรักษาทางจิตมีหลายรูปแบบ อาการโรคซึมเศร้า ระยะแรก โดยแต่ละรูปแบบนั้น จิตแพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยและทำการช่วยเหลือผู้ป่วยอาจจะช่วยด้วยวิธีการพูดคุย ให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุของปัญหาและนำไปแก้ไขหรือหยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา หากผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็จะรักษาควบคู่ไปกับการทานยาเพื่อปรับระดับสารเคมีในสมอง

สังเกตอาการเสี่ยงโรคซึมเศร้า 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคผิดปกติจากสารเคมีในสมอง ส่งผลให้อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไป เราสามารถหากิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้หลุดพ้นจากภาะซึมเศร้าได้ โดยการหากิจกรรมทำ  เช่น ออกกำลังกาย หากิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน หรือพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี ยอมรับและเข้าใจถึงปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี

1 มีความรู้สึกเศร้าหรือหงุดหงิดตลอดทั้งวันแบบไม่ทราบสาเหตุ

2 มีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป น้ำหนักตัวไม่ปกติ น้ำหนักเพิ่มหรือลดลงจนผิดปกติ

3 นอนไม่หลับ หรือ นอนมากจนเกินไป

4 อ่อนแรง รู้สึกท้อแท้ ไม่อยากทำอะไรเลย

5 รู้สึกไร้ค่า ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ

6 ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆได้นาน ใจลอยและเหม่อตลอดเวลา

7 กระวนกระวาย คิดเรื่องความตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่บ่อยครั้ง

 

 

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross